Bekanta dig med det 100-åriga Finlands brokiga och dramatiska historia med hjälp av berättelserna om våra presidenter. De åtta presidenter som redan gått ur tiden och som förärats med minnesmärke i Helsingfors presenteras i varsin dramatiserad kortfilm.

Webbplatsen utgör Helsingfors stadsmiljöns satsning på jubileumsåret för vår självständighet 2017. Stadsmiljön sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av statliga minnesmärkena.