Detta material är avsett som inspirationskälla för lärare och andra fostrare när ni sätter er in i Finlands historia via berättelserna om vårt lands presidenter.

Materialet har sammanställts av Helsingfors stadsmiljösektor.

Lärarens guide

Det självständiga Finlands historia i korthet