Webbplatsen utgör Helsingfors stadsmiljösektorns satsning på jubileumsåret för vår självständighet. Stadsmiljösektorn sköter Helsingfors offentliga miljö, inklusive underhållet av minnesmärkena. Webbplatsen utgör en del av programutbudet under jubileumsåret och webbplatsens produktion har fått stöd av organisationen bakom SuomiFinland 100.

Kortfilmerna

Filmerna producerades av Telling company Oy. Tomi Leino på Telling Company stod för manus och regi. Jarkko T. Laine var fotograf och biträdande regissör. Mari Vaalasranta ansvarade för maskering, Henri Rättäri var ljudproducent och Antti Perälä ansvarade för redigering. Eveliina Liias var produktionschef.

I rollerna

Ståhlberg – Robert Enckell (inspelningsplats Helsingfors universitets huvudbyggnad)
Relander – Paul Holländer (inspelningsplats Helsingfors stads Vinterträdgård)
Svinhufvud – Risto Aaltonen (inspelningsplats Ständerhuset)
Kallio – Jarmo Koski (inspelningsplats presidentens väntrum vid järnvägsstationen)
Ryti – Jan-Christian Söderholm (inspelningsplats museicell i Sörnäs fängelse)
Mannerheim – Carl-Kristian Rundman (inspelningsplats Villa Hagasund)
Paasikivi – Sixten Lundberg (inspelningsplats Jägarrummet på Ostrobotnia)
Kekkonen – Antti Pääkkönen (inspelningsplats huvudsalen i Finlandiahuset)

De korta biografierna

Sakinnehållet i de korta biografierna och i filmmanuskripten härstammar främst från Kansallisbiografia (för de svenska texternas del från Bibliografiskt lexikon för Finland) och från professor Henrik Meinanders bok Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2010-luvulle (”På republikens väg: Finland från medborgarkriget till 2010-talet”). Professor Meinander har också granskat texterna.

Översättningen till svenska gjordes av Staffan Högnäs och till engelska av Edward Crockford. Audiofilerna spelades in av Tapio Antere. Texterna lästes på finska upp av Elina Nummi och Roy Koto, på svenska av Tomas Palmgren och på engelska av Stina Halmetoja

De korta biografierna sammanställdes av Elina Nummi, projektchef vid byggnadskontoret. Hon ansvarar också för hela projektet. Vill du veta mer? elina.nummi@hel.fi eller 050 388 1410

Webbplatsen

Webbplatsens grafiska design och tekniska genomförande samt designen av plaketterna utomhus gjordes av WRKSHP Viapori Oy.

Bildkällorna

Ståhlberg 1919 Museiverket
Relander odaterad Museiverket
Svinhufvud 1933 Aarne Pietinen, Museiverket
Kallio 1937 Tenhovaara, Museiverket
Ryti 1940–1944 Museiverket
Mannerheim 1941 Aarne Pietinen, Museiverket
Paasikivi 1945 F.E. Fremling, Museiverket
Kekkonen 1970 Kuvasiskot, Museiverket
Koivisto odaterad, Helsingfors universitetsmuseum
Ahtisaari 1994 Republikens presidents kansli
Halonen 2000 Jorma Komulainen, Republikens presidents kansli
Niinistö 2012 Republikens presidents kansli